ویلای 8 متری در منطقه بسیار خوب و خوش اب و هوا با چشم انداز جنگل