مراحل خرید_ملک در ترکیه​​​​​​​

برای خرید رسمی ملک در ترکیه در مرحله اول پس ازبازدید از املاک ، بررسی (سند، پایان کار و موارد دیگر) و پسندیدن ملک قرارداد اولیه قولنامه در املاک نوشته شده و به امضای طرفین قرارداد می رسد.
 در این مرحله مبلغی از قرارداد ( ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار ) توسط خریدار به  فروشنده داده میشود. پس از این مرحله شرکت املاک موظف است به اداره ثبت اسناد و املاک رجوع کرده و جهت فروش ملک پرونده جدید باز کند. معمولا پس از آماده شدن مدارک انتقال ملک ، در اداره ثبت اسناد و املاک ترکیه ، به مالک یک پیامک ارسال شده و تاریخ امضا و انتقال سند را در آن مشخص می نمایند.
در تاریخ مشخص شده مالک به همراه خریدار به اداره ثبت_اسناد و املاک مراجعه کرده و پس از دریافت مابقی پول اقدام به امضای مدارک ، در حضور مامور اداره ثبت و مترجم رسمی فارسی زبان کرده و به این صورت انتقال ملک انجام می گیرد.(برای خارجیانی که به زبان ترکی تسلط ندارند حضور مترجم رسمی و مورد تایید اداره ثبت اسناد الزامی است). مدارک مترجم در روز اول مراجعه مالک و خریدار به اداره ثبت اسناد و املاک می بایست در پرونده قرار گیرد.  پس از امضا ، سند اصلی توسط خریدار در همان روز دریافت می گردد. پس از دریافت سند می توانید برای اقامت_ترکیه اقدام کنید.
اگر ملک به صورت وکالتنامه ای خریداری می شود نیز اصل وکالت نامه به همراه ترجمه به تائید سفارت ترکیه در ایران رسیده و می بایست از روز ارائه درخواست در پرونده قرار بگیرد.

​​​​​​​مدارک لازم برای خرید خانه در ترکیه در زمان ارائه درخواست به اداره ثبت اسناد و املاک از طرف خریدار
1- ۲ قطعه عکس پاسپورتی
2- شماره_مالیاتی ترکیه که از اداره مالیات ترکیه دریافت می شود.
2- اصل و ترجمه تائید شده پاسپورت خریدار و یا خریداران
3- ارائه مدارک مترجم رسمی که از خود مترجم دریافت می گردد.
4- ارائه اصل و ترجمه تائید شده وکالت نامه (در صورت خرید وکالتی)