پروژه باباجان پورت رویال

پیش فروش به صورت نقد و اقساط با تنظیم سند عرصه و تحویل در 7 ماه بعد 
  واحد یک خوابه دو خوابه و سه خوابه موجود می باشد
فاصله 1 دقیقه ای با اتوبان E5 و 3 دقیقه با بزرگراه اکسپرس

این پروژه با  قرار گرفتن در نقطه شریانی استانبول ونزدیکی به اتوبان E5 و اتوبان دی 100و بزرگراه اکسپرس
 وهمچنین با اجرای پروژه پل در نقطه اتصال سه اتوبان و بزرگراه دارای دسترسی آسان  به مراکز خرید ،دانشگاهها ، بیمارستانها ومدارس خواهد بود