پروژه سیتی

مجموعه ی “سیتی ” واقع در منطقه ی کایتانه از 2بلوک تشکیل شده است که شامل واحد های آپارتمانی، مرکز خرید، می باشد. این پروژه از جهت دسترسی، با مهمترین بزرگراه ارتباطی استانبول تم، در کنار بزرگترین مال منطقه کایتانه ، با ایستگاه متروبوس 500 متر و با فرودگاه جدید استانبول 20 دقیقه فاصله دارد.
دارای واحد هایی از  1+1 ،1+2 ،1+3 در این مجموعه طراحی شده است و امکانات رفاهی بسیاری از جمله استخر در فضای باز ، کافه ، مسیر پیاده روی سبز، پارکینگ اختصاصی و نگهبانی 24 ساعته.